چرا نمی‌توانم آزادانه بنویسم؟

همه‌ی افرادی که دستی در نوشتن دارند چه نویسندگان تازه‌کار و چه نویسندگانی که کتاب‌های زیادی منتشر کرده‌اند در برهه‌هایی از زمان دچار هراس از نوشتن می‌شوند. هراسی که برخی به آن خشکی قلم می‌گویند برخی نبود ایده را بهانه

ادامه مطلب »