لیلا علی قلی زاده

قرار آخر

قرار آخر تمرین کلمه برداری با خود عهد بسته بودم تا وقت مقرر، تا همان روز موعود به سراغش نروم؛

ادامه مطلب »

حبس نویسنده

حبس نویسنده در آن روز منحوس خواستیم روزمان را کاملاً متفاوت با روزهای دیگر عمرمان آغاز کنیم. نویسنده درونمان را

ادامه مطلب »

نامه‌ای به صبا

نامه‌ای به صبا صبای نازنینم ازمن خواسته بودی که برایت بنویسم. چه خوشبختم که با چون تویی آشنا شدم.  تویی

ادامه مطلب »