حداقل یک گیاه طبیعی در خانه نگهداری کنید.(بیست و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

حداقل یک گیاه طبیعی در خانه نگهداری کنید. نگه‌داشتن گیاهان طبیعی در خانه، باعث می‌شود که روح و جسمتان از سلامتی بیشتری برخوردار باشد. برخی گیاهان هوای خانه را از آلودگی پاک‌سازی می‌کنند و باعث بهبود تنفس در خانه می‌شوند.

ادامه مطلب »