یادگیرنده مداوم باشید(اولین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

یادگیرنده مداوم باشید. اوایل دوران کودکی، عمویم برایم یک دستگاه ویدیو به همراه یک نوار آموزش زبان انگلیسی آورد. کار با آن دستگاه کوچک را به من یاد داد و از من خواست که از آن دستگاه به نحو احسنت

ادامه مطلب »