لیلا علی قلی زاده

از مزایای نوشتن

«من می‌نویسم تا خود را به شگفتی وادارم.» جفری هیل، شاعر اولین بار که کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد از

ادامه مطلب »