خودتان را دوست داشته باشید(پنجاه و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

خودتان را دوست داشته باشید واقعیت این است که برخی از ما ادعا می‌کنیم که خودمان را دوست داریم؛ اما به خودمان چندان اهمیت نمی‌دهیم. طوری در حق دیگران جان فشانی می‌کنیم که گویی خودمان وجود خارجی نداریم.

ادامه مطلب »