گاهی کتاب را با صدای بلند بخوانید.(چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

گاهی کتاب را با صدای بلند بخوانید. سال دوم راهنمایی بودم که عاشق ادبیات، شعر و خصوصا شاهنامه خوانی شدم. معلم ادبیاتمان ذوق بالایی در ارائه دروس فارسی داشت. او شعرهای شاهنامه را با صدای بلند می خواند. با آهنگ

ادامه مطلب »