سیزایستین

روی سر در قنادی کلمه سیزایستین را می‌بینم. سعی می‌کنم آن را بخوانم. کلمه‌ای که تا کنون به چشمم نخورده است. مثل کودکی هستم که تازه الفبا را یاد گرفته باشد. در ابتدا طوری می‌خوانمش که شبیه کلمات رومی می‌شود.

ادامه مطلب »