کهن الگوهای شخصیت- قسمت دوم

کهن الگوهای شخصیت- قسمت دوم در قسمت اول گفتیم که نه الگوی اصلی داریم که بر اساس این نه الگو ۴۵ کهن الگو به وجود می‌آیند. این الگوها بر اساس شخصیت‌های اسطوره‌ای به وجود آمدند. در مسیر نوشتن داستان یا

ادامه مطلب »