جیران

چند روزی بود که جیران هوس ورزش کردن به سرش زده بود. درست از وقتی که اختر خانم، مهمانی عصرانه ترتیب داده بود. اختر خانم حسابی لاغر شده بود. خیلی هم با کلاس حرف می زد. اسم خودش را هم

ادامه مطلب »