لیلا علی قلی زاده

نویسنده ی فوری

نویسنده ی فوری به دیالوگ زیر که بین پدر و پسری ردوبدل شده است توجه کنید: دختر فلانی پزشک است.

ادامه مطلب »