چگونه موضوع مناسبی برای نوشتن پیدا کنیم؟

چگونه موضوع مناسبی برای نوشتن پیدا کنیم؟ سیزدهم خرداد بود و چالش نوشتن مقاله در دویست روز، فکر من رو حسابی مشغول کرده بود. چه جوری می‌تونستم موضوع مناسب و جذابی برای نوشتن پیدا کنم. نوشتن مقاله یک بحث ماجرا

ادامه مطلب »