از هر روز زندگی نهایت بهره را ببرید.(ایده هشتاد و هفتم از صد و یک ایده توسعه فردی)

برخی از افراد زندگی کردن را به زمانی دیگر موکول می‌کنند. آن‌ها به جای اینکه از زمان حال لذت ببرند و در لحظه زندگی کنند آن را موکول به زمانی می‌کنند که شرایط دیگری داشته باشند. وقتی شرایط موردنظرشان هم

ادامه مطلب »