لیلا علی قلی زاده

نه داستان سیلنجر

ماجرای آشنایی من با نه داستان غیر از کتاب‌هایی که دوستان هم‌فکر پیشنهاد می‌دهند یا استادم در وبینارهایش معرفی می‌کند،

ادامه مطلب »