نه داستان

نه داستان سیلنجر

ماجرای آشنایی من با نه داستان غیر از کتاب‌هایی که دوستان هم‌فکر پیشنهاد می‌دهند یا استادم در وبینارهایش معرفی می‌کند، گاه به گاه کتابی را در کتابخانه‌ی محله می‌بینم که توجهم را جلب می‌کند. آن را امانت گرفته و به

ادامه مطلب »