لیلا علی قلی زاده

داستان تغییر

صبح زود کتاب “نمی‌توانی به من آسیب بزنی” را می‌خواندم. جمله‌‌ای در کتاب بود که توجهم را جلب کرد. شما

ادامه مطلب »