ابن مشغله نادر ابراهیمی

اولین آشنایی من با نادر ابراهیمی

اولین آشنایی من با نادر ابراهیمی  نادر ابراهیمی را از کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم اسماً می‌شناختم. با این که این کتاب این همه اسم و رسم پیدا کرده بود و بیشتر دوستانم آن را خوانده بودند؛ اما من

ادامه مطلب »