معرفی کتاب موهبت کامل نبودن

  کتاب موهبت کامل نبودن از برنی براون، زمانی به رشته تحریر درآمد که خانم براون برای موضوع مقاله‌اش در ارتباط با شرم با افراد زیادی مصاحبه کرد و کتاب‌های زیادی را در این زمینه مطالعه کرد. او متوجه شد

ادامه مطلب »