یک قوطی کنسرو و یک درخواست وام

آقای ه.م تمکن مالی بالایی داشت. پولش از پارو بالا می‌رفت. حسابش به لوله اصلی آب متصل بود و جریانش متوقف نمی‌شد. هرچند که به تازگی در شهر قطعی آب را وقت و بی‌وقت شاهد بودیم؛ اما انشعاب اصلی همیشه

ادامه مطلب »

چند ماجرا از مهربانی

چند ماجرا از مهربانی گاهی حواسمان نیست که با یک مهربانی کوچک، با یک حرف مسرت بخش می‌توانیم جهان را زیبا و جایی بهتر برای زندگی کنیم. 

ادامه مطلب »