لیلا علی قلی زاده

مرگ و زندگی

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده رابسته شدن روزنه های امید ذکر کرد. پیرها می میرند. چند صباحی غمگین می شویم؛

ادامه مطلب »