لیلا علی قلی زاده

سفری تا سر کوچه

بعد از خواندن فصل یازدهم کتاب صحنه پردازی در رمان که درباره‌ی طنز بود، تصمیم گرفتم اولین طنز خودم را

ادامه مطلب »