دوست خوب خودتان باشید.(شصت و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

دوست خوب خودتان باشید. زمانی که برای دوست صمیمی‌مان مشکلی پیش می‌آید یا کار اشتباهی مرتکب می‌شود، ما سعی می‌کنیم به او دلداری بدهیم. قصد نداریم نمک روی زخمش بپاشیم و او را تخریب کنیم؛ اما در مواجه با خودمان

ادامه مطلب »