موقع خستگی تصمیمی نگیرید(هشتاد و دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

  در طول روز با انتخاب‌های زیادی مواجه می‌شویم که مجبور به تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها می‌شویم بی‌آنکه حتی خود متوجه باشیم. کدام لباس را بپوشم؟ صبحانه چه بخورم؟ برای ناهار چه چیزی درست کنم؟ کدام کتاب را بخوانم؟ خانه

ادامه مطلب »