داستان قلب‌های زنده

داستانک روز بیست و چهارم لغت روز: دمر همیشه که اوضاع به همین منوال نمی‌ماند. سگرمه‌هایتان را باز کنید. این ادا و اطوار از شما بعید است. خواهش می‌کنم این همه بدعنق نباشید. این چهره به شما نمی‌آید. چهره‌ی شما

ادامه مطلب »