لیلا علی قلی زاده

قطار

قطار سال‌ها بود که آقای زمانی از خانه تا محل کار را پیاده رفته بود. محل کارش خیلی دور نبود.

ادامه مطلب »