سیزدهمین جلسه سمپوزیوم نویسندگی

امروز استاد دربارۀ نوشتن خلاصۀ داستان فیلم حرف زدند. نوشتن خلاصۀ داستان کتاب‌ها و فیلم‌هایی که می‌بینیم تمرین خوبی برای مهارت‌یافتن در نوشتن طرح‌های داستانی است. بنا شد فیلم اجاره‌نشین‌ها را ببینیم و خلاصۀ داستان آن را بنویسیم. در جلسۀ

ادامه مطلب »