عمیق‌تر شدن با نوشتن

عمیق‌تر شدن با نوشتن سال پیش در مسیر جاده چالوس، منظره‌ای رو دیدم که نتونستم در برابرش مقاومت کنم. ایستادم و اون رو تو خاطرم ثبت کردم.

ادامه مطلب »