لیلا علی قلی زاده

راز پدرم

خواسته بودی از روزی بگویم که برای اولین بار با موسیقی آشنا شدم. خواسته بودی از رازی بگویم که سال‌ها

ادامه مطلب »