عذاب دهندگان

عذاب دهندگان یکی از کارهایی که خلاقان برای اجتناب از خلاق بودن به انجام می‌رسانند این است که با عذاب دهندگان می‌آمیزند. ” جولیا کامرون” بعد از همبازی‌های مسموم نوبت عذاب دهندگان می‌رسد. همبازی‌های مسموم افرادی بودند که مثل ما

ادامه مطلب »