لیلا علی قلی زاده

عذاب دهندگان

عذاب دهندگان یکی از کارهایی که خلاقان برای اجتناب از خلاق بودن به انجام می‌رسانند این است که با عذاب

ادامه مطلب »