لیلا علی قلی زاده

سفری تا سر کوچه

بعد از خواندن فصل یازدهم کتاب صحنه پردازی در رمان که درباره‌ی طنز بود، تصمیم گرفتم اولین طنز خودم را

ادامه مطلب »

پایان داستان

ذهن ناهوشیارت را درگیر امور کن قبل تر ها وقتی به من گفته می شد که باید ضمیر ناخودآگاهت رو

ادامه مطلب »