لیلا علی قلی زاده

اولین شعری که سرودم

    شعر  اتحاد واژه واژه‌های بی‌پناه شعر نمی‌شوند حتی واژه‌های پشت هم بی‌معنا هم شعر نمی‌شوند واژه‌های بی‌اصالت شعر

ادامه مطلب »