لیلا علی قلی زاده

شخصیت پرستی

شخصیت پرستی دخترک مشغول حفظ کردن سلام و تشهد نمازش است. معلم کلاس سومش را دوست دارد. می‌خواهد در کلاس

ادامه مطلب »