معرفی کتاب سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش از هاروکی موراکامی

ماجرای آشنایی من با کتاب اسم هاروکی موراکامی را چندباری در مدرسه نویسندگی شنیده بودم. او را با کتاب از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم می‌شناختم، نام این کتاب را بارها شنیده بودم؛ اما از کلمه دو

ادامه مطلب »