از دل سوژه‌های معمولی، یک نوشته غیر معمولی بیرون بکشید

کودکی سخت در پادکستی از هوشنگ مرادی کرمانی می‌شنوم که نویسنده‌ای که کودکی سختی داشته باشد، سوژه‌های زیادی برای نوشتن خواهد داشت. یک ابر سفید بالای سرم نمایش داده می‌شود. «من کودکی سختی داشتم؟ نه معلومه که نداشتی.» اما کودکی

ادامه مطلب »