لیلا علی قلی زاده

سلما

داستان زنی به نام سلما میان راهروهای عریض و طویل بازار قدم می‌زدم. از من نپرسید که در کدام بازار

ادامه مطلب »