روی اخبار بد تمرکز نکنید.(شصت و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 روی اخبار بد تمرکز نکنید. در فلان قاره جنگلی سوخت. کره زمین نسبت به قبل سردتر شده است. مردی سر دخترش را برید  و هزاران خبر دیگر. وقتی به دنبال اخبار باشیم. خبرهای بد خیلی راحت به سراغمان می‌آیند بی‌آنکه

ادامه مطلب »