معرفی کتاب باشگاه پنج صبحی ها

رابین شارما با بهره گیری از روایت داستانی یک کتاب انگیزشی را به یک برنامه کاربردی و قابل اجرا برای تمامی افراد به رشته تحریر در آورده است. داستان از جایی شروع می شود که فردی تصمیم به خودکشی می

ادامه مطلب »