لیلا علی قلی زاده

دوستی با افعال

دوستی با افعال لازمه نویسنده شدن، نوشتن و تمرین مداوم است؛ اما چه باید بنویسیم؟ کسانی که از روی تفنن

ادامه مطلب »