دفترچه ممنوع و عروسک فرنگی

معرفی کتاب دفترچه ممنوع نویسنده: آلبا دِسس پِدِس مترجم: بهمن فرزانه با خواندن دفترچه ممنوع متوجه شباهت بسیار میان خودم و قهرمان داستان شدم. با تمام وجودم او را می‌شناختم. شاید هر کس دیگری هم کتاب را بخواند، همین احساس را

ادامه مطلب »