معرفی کتاب دروغ‌گویی روی مبل

اروین د. یالوم را از کتاب وقتی نیچه گریست می‌شناسم. کتاب وقتی نیچه می‌گریست را در دوازدهیمن سالگرد ازدواجم خریدم. وقتی در انتظار دریافت پلاک ماشینم بودم، دختری با کوله باری از کتاب روبرویم قرار گرفت. همه کتاب‌هایش را خوانده

ادامه مطلب »