دایره امن و عدم موفقیت

دایره امن و عدم موفقیت تا حالا شده بخواهین کار تازه‌ای رو شروع کنین، ولی از انجام اون کار دچار ترس و دلهره شده باشین و یه چیزی تو وجودتون مرتب بهتون بگه،بی‌خیال شو. ولش کن. این کاری که می‌خوای

ادامه مطلب »