همسایه‌ها(قسمت اول)

ماجرای خانم جینگ و آقای دینگ و بچه‌ی ما خانم جینگ و آقای دینگ از یک دهه‌ی پیش همسایه‌‌ی ما بودند و هنوز هم همسایه‌ی ما هستند. به علت تورم و گرانی مسکن هیچ‌کدام نتوانسته‌ایم از این چهاردیواری‌های کوچک با

ادامه مطلب »