لیلا علی قلی زاده

حرف‌ِ مردم

یک زن چادری از روبرو می‌آمد. خیلی شلخته و ژولیده بود. فقط یک زیرپیراهنی تنش بود. نزدیک‌تر که شد، خطوط

ادامه مطلب »