لیلا علی قلی زاده

دمی با خیام

دمی با خیام خیام را با الهه شناختم. الهه دوست دوران دبیرستانم بود، چشم‌های قهوه‌ای درشتش مرا یاد اشرف می‌انداخت.

ادامه مطلب »