چطور می‌توانیم در نیمه‌ی دوم سال رشد و پیشرفت بیشتری نسبت به سال پیش داشته باشیم؟

پرسش‌های خوب ما را به حرکت وا می‌دارند و پرسش‌های اشتباه مانعی بر سر راه رشد و موفقیت هستند. همیشه شروع سال جدید، برایمان هیجان‌انگیز است. در سال جدید، قرار است، پله‌‌های موفقیت را یکی یکی طی کنیم و به

ادامه مطلب »