گفتگویی دوستانه درباره خوددوستی

گفتگویی دوستانه درباره خوددوستی امروز درباره خوددوستی با آشنایی گفتگویی داشتیم. او از کارهای عقب افتاده‌اش و به هم ریختگی خانه‌اش شکایت داشت. می‌گقت از وقتی به سر کار رفته است، نتوانسته درست و حسابی به کارهای خانه‌اش رسیدگی کند.

ادامه مطلب »

خودشناسی و عشق به خود

خودشناسی و عشق به خود در مطالب قبلی گفتیم که یکی از اهداف خودشناسی، پرورش ویژگی‌های مثبت اخلاقی است که در فطرت ما وجود داره. یکی از ویژگی‌هایی که در درون تمام افراد به صورت پنهان و ناخودآگاه وجود داره،

ادامه مطلب »

خودتان را دوست داشته باشید(پنجاه و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

خودتان را دوست داشته باشید واقعیت این است که برخی از ما ادعا می‌کنیم که خودمان را دوست داریم؛ اما به خودمان چندان اهمیت نمی‌دهیم. طوری در حق دیگران جان فشانی می‌کنیم که گویی خودمان وجود خارجی نداریم.

ادامه مطلب »