باید خودمان را از این گرداب نجات دهیم

پیچِ فیلتر اینستاگرام شل شده بود. خیلی وقت بود، سراغش نرفته بودم. شیطون گولم زد و گفت: «حالا که بیداری. بد نمیشه امتحانش کنی.» امتحانش کردم و گفتم: «ای خدا دقیقن همین امشب که اینطور حالم گرفته است باید پیچ

ادامه مطلب »

اصالت و رضایت

ماحصل خواندن کتاب‌های موفقیت شغلی، شخصی و خودسازی، سردرگمی و تشتت افکار بود. (هرچند که همه این سردرگمی‌ها یک نتیجه واحد داشت و آن شناخت بیشتر خود بود) در حالی که همه کتاب‌ها بر ارزش‌های واحدی تکیه می‌کردند و دستور‌العمل‌های

ادامه مطلب »

خودشناسی و آموزش اصولی

خودشناسی و آموزش اصولی   یکی از ثمرات خودشناسی، شناخت محیط و جهان پیرامون ما است. اگر خودشناسی به عنوان یکی از درس‌های اصولی و اساسی در همان سال‌های اولیه به کودکان آموزش داده شود، دیگر افراد از الگوهای گله

ادامه مطلب »

خودشناسی و عشق به خود

خودشناسی و عشق به خود در مطالب قبلی گفتیم که یکی از اهداف خودشناسی، پرورش ویژگی‌های مثبت اخلاقی است که در فطرت ما وجود داره. یکی از ویژگی‌هایی که در درون تمام افراد به صورت پنهان و ناخودآگاه وجود داره،

ادامه مطلب »

خودشناسی و پرورش عشق و عدم خشونت

خودشناسی و پرورش عشق و عدم خشونت یکی از اهداف خودشناسی پی بردن به صفات بد اخلاقی و تلاش در جهت بر طرف کردن این صفات است. یکی از صفات بد اخلاقی که در وجود هر انسانی است، خشم و

ادامه مطلب »