لیلا علی قلی زاده

معرفی کتاب خدمتکار

معرفی کتاب خدمتکار خدمتکار اولین رمان کاترین استاکت است. و به تعبیر ساندی تایمز سوی دیگر روایت داستان برباد رفته

ادامه مطلب »