خرده خاطرات مدرسه

به او گفتم گاهی مسائلی در زندگی ما آدم‌ها پیش می‌آیند که ارزش این را ندارند که وقتی برای چرایی و چگونگی آن‌ها بگذاری و خودت را به خاطر آن‌ها ناراحت کنی. همیشه خودم به دنبالش می‌روم. می‌شود زن همسایه

ادامه مطلب »