حداقل یک کتاب در زندگیتان بنویسید.(پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

حداقل یک کتاب در زندگیتان بنویسید. زندگی همه افراد پر از داستان‌هایی است که مختص به خودشان است که اگر با بیانی شیوا ارائه شود، می‌تواند، مخاطبان بسیاری داشته باشد. همه افراد نویسنده نیستند که بتوانند کتاب بنویسند اما همه

ادامه مطلب »