بازگشت به راه هنرمند

بازگشت به راه هنرمند اولین باری که کتاب راه هنرمند را خواندم، به خاطر فرار از ملاقات با هنرمند درون کتاب را در میانه راه، رها کردم؛ اما این‌بار در یازدهمین روز از تیر ماه ۱۴۰۱ با وجود خواب آلودگی

ادامه مطلب »